تحصیلات دانشگاهی:

 • موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، کارشناسی (الهیات و معارف اسلامی)، 1373
 • دانشگاه تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد (فلسفه)، 1379
 • دانشگاه تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتری (فلسفه)، 1386
 • فرصت تحقیقاتی در دوره دکتری در دانشگاه نبراسکا-لینکلن (آمریکا)، 2006-2007، استاد ناظر: آلبرت کاسولو
اشتغال:
 • دانشگاه صنعتی شریف، استادیار، 1392 تا کنون

کتاب:
 • معرفت پیشین (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1390)
مقاله:
 • "تجربه و تمایز معرفت پیشین و پسین"، معرفت فلسفی 28 (1389): 107-129
 • "فلسفه های مضاف؟!"، آیین حکمت 5 (1389): 89-116
 • "اصول هنجاری، اصول ضروری یا ممکن؟"، فلسفه: نظر و عمل: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه 2010 جلد اول: 708-713
 • "معقول ثانی و مسئله معرفت"، تماشاگه راز 4 (1391): 81-98
برخی از دروس ارائه شده:

 • کارشناسی: معرفت شناسی، فلسفه ی دین، فلسفه ی اسلامی، تاریخ فلسفه یونان، تاریخ فلسفه قرون وسطی و رنسانس
 • کارشناسی ارشد: فلسفه اخلاق، فلسفه تحلیلی، فلسفه اسلامی، حکمت مشا، معرفت شناسی تطبیقی
 • دکتری: معرفت شناسی، مابعدالطبیعه: علیت تطبیقی، مابعدالطبیعه: وجود و عدم، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، فلسفه اسلامی