1) مجله جرأت اندیشیدن:

دوماهنامه جرأت اندیشیدن، فعالیت خود را از 24 بهمن‌ماه 1396 شروع کرده است و فایل مجلات در این صفحه و آدرس تلگرامی @Jorateandishidan قابل دریافت است. 

مشخصات مجله: 

دوماهنامه

با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

صاحب‌امتیاز: کانون تعالی

مدیرمسئول: دکتر ابراهیم آزادگان

سردبیر: سمیه رسولی

طراحی و صفحه‌آرایی: سمیه رسولی

نویسندگان: دکتر عبدالرحیم سلیمانی، خشایار اعتمادی، ارسلان ابویسانی، حمزه احمدی، محسن مصحفی، سلمان ساعتیان، محمدرضا مولایی، امین بهاری 

2) حلقه مطالعاتی :

حلقه مطالعاتی ویتگنشتاین: این حلقه با محوریت بررسی و تحلیل متن کتاب «پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین» روزهای چهارشنبه ساعت 15:30 در سالن اجتماعات گروه فلسفه علم دانشگاه شریف برگزار شد و به پایان رسید.

3) کارگاه:

این گروه در نظر دارد در شهریورماه 97 کارگاهی آموزشی با عنوان بررسی آراء لایب نیتز برگزار نماید. پیش از برگزاری این کارگاه، به مدت 14 هفته آراء لایب نیتز مطالعه می‌شود. برای حضور در کارگاه، شرکت در حلقه مطالعاتی پیش از برگزاری کارگاه که روزهای چهارشنبه ساعت 15 الی 17 برگزار می‌شود الزامی است. این حلقه مطالعاتی از 2 خرداد آغاز شده است. منابع مورد مطالعه و برنامه مطالعاتی در این صفحه قابل دریافت است.

4) برگزاری مراسم یاد استاد:

این مراسم امسال در روز 16 اردیبهشت سال 97 برگزار گردید.

5) مدرسه تابستانی:

اطلاعات مربوط به این مدرسه به‌زودی در همین سایت به اطلاع می‌رسد.


فعالیت های بعدی گروه فلسفه ی علم در همین وبلاگ و در وبسایت گروه به آدرس http://philsci.sharif.ir اطلاع رسانی خواهد شد.