مقالات و اخبار مربوط به گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف را اینجا دنبال کنید

معرفی اساتید-دکتر مهدی گلشنی


تحصیلات:

 • لیسانس فیزیک، دانشگاه تهران، 1339
 • دکترای فیزیک، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی-آمریکا)، 1348

برخی از مسئولیت های علمی-دانشگاهی:
 • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، از 1349 تا کنون. استاد دانشگاه صنعتی شریف از 1364 تا کنون
 • عضو پیوسته ی فرهنگستان علوم (از ابتدای آن)، و رئیس گروه علوم پایه آن (از 1369 تا 1379)
 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (از 1375 تا کنون)
 • رئیس و بنیانگذار گروه فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف (از 1374 تا کنون)
 • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از 1372 تا 1387)

خدمات علمی ـ فرهنگی
 • پایه‌گذاری گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (اولین نهادی که در ایران عهده‌دار تربیت دانشجو در رشته فلسفه علم است)
 • فعالیت موثر در راه‌اندازی دوره دکترای فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف (اولین دوره دکترای فیزیک در ایران)
 • پایه‌گذاری تحقیقات در زمینه «فیزیک بنیادی» در ایران
 • فعال کردن تحقیقات در زمینه‌های «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه» در ایران
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
 • عضو مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین (کمبریح، انگلستان)
 • مشاوره و مشارکت در پروژه کنفرانس علم و جستحوی معنویت (1998- برکلی، آمریکا) که نقطه عطفی در تاریخ مناسبات علم و دین در غرب محسوب می‌شود
 • راه‌اندازی نشریات نامه علم و دین، آفاق الحضاره الاسلامیه و نامه علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • راه‌اندازی مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشکده اقتصاد، گروه اندیشه سیاسی اسلام، گروه غرب‌شناسی،گروه مطالعات زنان ، گروه علم و دین،گروه فلسفه برای کودکان، و دوره های دکترای تاریخ علم در تمدن اسلامی و دکترای فلسفه علم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترای فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف

عضویت در جوامع علمی – فرهنگی
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضووابسته ارشد مرکز بین المللی فیزیک نظری در تریست ایتالیا (از 1369 تا 1374)
 • عضو آکادمی علوم جهان اسلام (از 1381 تا کنون)
 • عضو انجمن اروپائی علم و الهیات
 • عضو انجمن استادان فیزیک آمریکا
 • عضو مرکز الهیات و علوم طبیعی (برکلی، آمریکا)
 • عضو مو سس انجمن بین المللی علم و دین (کمبریج ، انگلیس))
 • انجمن فیزیک ایران
 • انجمن فیزیک آمریکا
 • انجمن مدرسان فیزیک آمریکا
 • انجمن بین‌المللی علم و دین (کمبریج، انگلستان)
 • انجمن فلسفه علم (میشیگان، آمریکا)
 • انجمن اروپایی علم و الهیات
 • انجمن مطالعه علمیِ دین (نیویورک، آمریکا)
 • مرکز الهیات و علوم طبیعی (برکلی، آمریکا)
 • مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (تریست، ایتالیا)
 • مرکز اسلام و علم (کانادا)
 • مؤسسه تعامل الهیّات با علم و تکنولوژی (میسوری، آمریکا)
 • مؤسسه علم و دین مِتانِکسوس (فیلادلفیا، آمریکا)، و …

جوایز و عناوین افتخاری
 • استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد نمونه آموزش عالی کشور
 • استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
 • جایزه تمپلتون برای درس علم و دین
 • داور بین المللی جایزه علم و دین تمپلتون (بزرگترین جایزهء مالی در جهان در زمینه علم و دین)
 • برنده دو دوره جایزه کتاب سال ایران
 • چهره ماندگار فیزیک ، سال 1381
 • دریافت نشان درجه یک دانش در مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستانها،به عنوان برگزیده فرهنگستان علوم، 1388
 • دریافت جایزه علامه طباطبائی، 1391
 • بزرگداشت در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، 1395
 • مسئولیت برگزاری کنفرانسها
 • سمینار فلسفه و روش‌شناسی علوم تجربی (1369)
 • کنگره بین‌المللی امام علی (ع) و عدالت، وحدت و امنیت (1379)
 • کنفرانس توسعه دانش و فناوری (1383)
 • کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز ، چالشهای فردا ( 1385)
کتب:
 • 1- قرآن و علوم طبیعت، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380
 • ۲– از علم سکولار تا علم دینی، (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377)؛ چاپ چهارم: 1390-۲
 • 3-علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم، (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379)؛
 • 4- تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1369)؛ چاپ پنجم ( تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1390، با پیشگفتاری از مرحوم استاد محمدتقی جعفری (ره))؛ برنده جایزه کتاب سال 1370
 • ۵– گزارش پژوهش ملی ایران و جهانی شدن ، با همکاری حجه الاسلام والمسلمین رضا غلامی(تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387)
 • ۶ – علم ، دین و فلسفه – انتشارات کانون اندیشه جوان – 1393
 • 7 – خداباوری و دانشمندان معاصر غربی: چالش ها و تبیین ها – 1395
 • 8 – توسعۀ پایدار در پرتو جهان بینی اسلامی – 1395

مقالات:
 • 1- ” ضرورت توجه بیشتر به انقلاب فرهنگی” ، جمهوری اسلامی ، 11ردیبهشت 1362
 • 2- ”نقدی بر برنامه لیسانس فیزیک در نظام جدید“، مجله فیزیک، ج 1، شماره 3، 1362
 • 3- ”نقد و بررسی برنامه جدید فوق لیسانس فیزیک“، مجله فیزیک، ج 2، شماره 2، 1363
 • 4- ” نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی” ، نور علم ، شماره هفتم،1363
 • 5-”طبیعت شناسی از دیدگاه اینشتین“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 1، 1364
 • 6- ”دیدگاه های معرفت شناختی بور“، مجله فیزیک، ج 3، شماره 4، 1364
 • 7- ”تأثر بور از فلاسفه و علمای قرن نوزدهم“، مجله فیزیک، ج 5، شماره 4، 1366
 • 8- ”شصت سال با روابط عدم قطعیت“، مجله فیزیک، ج 7، شماره های 1 و 2، 1368
 • 9- ”احیاء تفکر فلسفی در میان دانشمندان علوم تجربی“، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، سال اول، شماره پائیز و زمستان، 1370
 • 10- ” فیزیک و متافیزیک” ، کیهان فرهنگی ، شماره 76 ، مهر 1370
 • 11- ”تبادل یا تهاجم فرهنگی؟ اولویت های ما در عصر حاضر“، کیهان فرهنگی، سال هشتم، شماره 7، دیماه 1370
 • 12- ” به گرداگرد خود چندان که بینم” ، کیهان فرهنگی ، شماره 9، آذر 1371
 • 13- ”آیا معضل موج- ذرّه حل شده است؟“، مجله فیزیک، ج10، شماره 1، 1371
 • 14- ”راههای همکاری حوزه و دانشگاه“، کیهان فرهنگی، سال 9، شماره 9، آذر 1371
 • 15- ”علم و دین“، کیهان فرهنگی، سال 10، شماره 10، دیماه 1372
 • 16- ” دو مشکل عمده “، فرهنگ و دانش ، سال اول ، شماره اول، پاییز 1373
 • ”مبانی فلسفی فیزیک جدید“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 1، زمستان 1373
 • 18- ”کل نگری و موجبیت در فیزیک کوانتومی بوهم“، نامه فرهنگستان علوم، شماره 4، سال 3، 1375
 • 19- ”به یاد استاد عبدالسلام“، مجله فیزیک، ج 14، شماره های 3 و 4، 1375
 • 20- ”فیزیک دانان غربی و مسأله خداباوری“، قبسات، سال دوم، شماره اول، 1376
 • 21- ”لزوم توجه به رابطه علم و دین“، نامه علم و دین، سال1، شماره 1، 1376
 • 22- ”آیا علم دینی معنا دارد؟“، حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره شانزدهم و هفدهم، 1377
 • 23- ”علم و جستجوی معنویت: نگرش یک مسلمان“، نامه علم و دین، ترجمه فرشاد فرشته صنیعی، سال 4، شماره های 7 و 8 ، 1379
 • 24- “گفتگوی علم و دین” ، باز تاب اندیشه ، شماره 8 ، آبان 1379
 • 25- ” علم و فلسفه“ علاّمه، سال اول، شماره دوم، اردیبهشت 1379/اسفند 1380
 • 26- ” برخورد عمیق و فیلسوفانه استاد مطهری با علم جدید” ، نامه علم و دین ، سال 6 و 7 ، شماره های14-11 ، پاییز 81 تا تابستان 82
 • 27- ” نقش متافیزیک در ربط دادن علم به دین” ، نامه علم و دین ، سال 7 و 8 ، شماره های 24-11 ،
 • پاییز 82 تا تابستان 83
 • 28 – ” جریان زیر زمینی ذهن” ، بازتاب اندیشه ، شماره 65، شهریور 1384
 • 29- ” وسعت و عمق تفکر فیزیکی در قرن بیستم” ، بازتاب اندیشه ، شماره 66 ، مهر 1384
 • 30- ” مبانی فلسفی فیزیک جدید” ، بازتاب اندیشه ، شماره 81، دی 1385
 • 31- ” چرا علوم انسانی؟ ” ، نامه فرهنگستان ، شماره 32 ، زمستان 1385
 • 32- ” با عینک فرهنگی به امور نگاه کنیم” ، ماهنامۀ مهندسی فرهنگی ، سال اول، شمارۀ 8 و 9 ، اردیبهشت و خرداد 1386
 • 33- ” مقصود ما از علم دینی-1 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 75 ، پاییز 1387
 • 34- ” مقصود ما از علم دینی-2 ” ، رشد آموزش معارف اسلامی ، شماره 76 ، تابستان 1388
 • 35- ” علم آینده چهار چوبی جامعتر لازم دارد” ، ذهن ، شماره 42، تابستان 1389
 • 36- “چرا علم دینی؟ ” ، اسراء ، شماره 6، زمستان 1389
 • 37- “اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مساله اندازه گیری در مکانیک کوانتوم ” ، با همکاری دکتر علیرضا منصوری و دکتر امیر احسان کرباسی زاده، متافیزیک، پائیز و زمستان 1390
 • 38- ” رهیافت وحدت گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد” ،با همکاری دکتر سید هدایت سجادی و دکتر امیر احسان کرباسی زاده ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1391
 • 39- ” آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟ ” ، اسراء ، شماره 10، زمستان 1390
 • 40- ” پیش بینی نا پذیری سر نوشت جهان تند شونده “، با همکاری دکتر ممود مختار و دکتر صمد حاکشونیا ، فلسفه علم ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پائیز و زمستان 1391
 • 41- ” نقد دو الگوی شریف و پیت از فناوری” ، با همکاری دکتر مصطفی تقوی، بهبود مدیریت ، تابستان 1391
 • 42- “معیار نظریه های علمی” ، با همکاری دکتر سعید معصومی ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پائیز 1392
 • 43- ” جهانی سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب” ، با همکاری دکتر کامیار صداقت حسینی و آیت الله شیخ مجمد علی تسخیری ، راهبرد فرهنگ ، پائیز 1392
 • 44- ” استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربط علم به دین ، تماشاگه راز ، سال اول شماره چهارم ، زمستان 1393
 • 45- ” رئالیسم درونی: جایگزین پاتنم برای رئالیسم متافیزیکی” ، با همکاری دکتر جواد اکبری ، متافیزیک ، سال پنجم شماره 16، پائیز و زمستان 1392
 • 46- ” چند جهانی و آزمون پذیری” ، با همکاری دکتر سعید معصومی و دکتر مهدی شیخ جباری ، فلسفه علم ، شماره 2 ، سال سوم ، پائیز و زمستان 1392.
 • 47- ” تفحصی در چند مفهوم بنیادی” ، خبر نامه دانشگاه بنیادی، بهار 1393
 • 48- ” تک جهانی یا چند جهانی از نظربرخی دانشمندان مسلمان متقدم “، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 سال چهارم ، بهار و تابستان 1393
 • 49- ” تاملاتی پیرامون نظریۀ علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی”، کتاب نقد ، بهار و تابستان 1393، شماره های 70 و 71
 • 50-” لزوم توجه دانشکده های مهندسی به علوم انسانی” ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال شانزدهم ، شماره 63، پائیز 1393.
 • 51- ” چرا فیزیک برای کشور ما مهم است و برای شکوفائی آن چه باید کرد؟” ، نامۀ شورا ( دبیرخانۀ شورایعالی انقلاب فرهنگی) ، شمارۀ 73، شهریور.1393
 • 52- ” چند جهانی ، علمی یا فلسفی”، با همکاری دکتر علیرضا سبحانی، فلسفه علم ، شماره 1 ، سال پنجم ، بهار و تابستان 1394.
 • 53- ” علیت و پیش بینی پذیری در کیهانشناسی” ،  پژوهشهای فلسفی، با همکاری دکتر محمود مختاری ، پژوهشهای فلسفی، شمارۀ 17،پائیز و زمستان 1394.
 •  54- “جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی” ، علوم انسانی اسلامی، شماره 9 ، سال پنجم، پائیز 1395
وبسایت شخصی: http://mgolshani.ir
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

معرفی اساتید-دکتر سیدحسن حسینی


سوابق تحصیلی:

 • فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1371
 • دکترا، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1380
  • استاد راهنما: دکتر سید حسین نصر، استاد اسلام شناسی دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا

علایق پژوهشی:
 • فلسفه ی دین، فلسفه ی اسلامی، علم و دین، فلسفه ی زیست شناسی، بنیانگذار رشته ی فلسفه ی رسانه در ایران

برخی از فعالیت های پژوهشی:
 • برخی از کتاب ها:
  • نئو تومیسم چیست؟ در حال انتشار
  • دین یکتا، انتشارات مهر نیوشا، 1393
  • پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین، انتشارات سروش، 1382، چاپ دوم 1392
 • برخی از مقالات:
  • "خداباوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق"، مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی، انجمن علوم و قرآن و حدیث ایران، شماره 31. صفحات 5-17، پاییز و زمستان 1394
  • "امکان معرفت از دیدگاه ابن سینا"، فصلنامه آینه معرفت، (حمیدرضا خادمی و سیدحسن حسینی)، مجله دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38 بهار، 1393.
  • "The Essence of Media, the Nature of Religion, Compatibility or Incompatibility", The International Journal of Humanities, 2017

برخی از فعالیت ها و سوابق اجرایی:
 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف، (1395- ).
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف (1395- ).
 • عضو هیئت امنا دانشگاه صدا و سیما، (1394- ).
 • رئیس دانشکده صدا و سیما، (1384-1387).
 • رئیس شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران، (1377-1384).
 • استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال 85-86.
 • استاد مدعو دانشگاه ایندیانای آمریکا

برخی دروس تدریس شده:
 • فلسفه ی دین
 • فلسفه ی اسلامی
 • فلسفه ی رسانه
صفحه ی شخصی: https://sharif.academia.edu/hosseini
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

فلسفه ی توماس آکوییناس

قدیس توماس آکویناس (۱۲۲۵ تا ۱۲۷۴ میلادی)، معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف ایتالیایی و متاله مسیحی بود. او اعتقادات مسیحی را با فلسفهٔ ارسطو تلفیق کرد. در ویدیویی که در لینک زیر قرار دارد و توسط گروه فلسفه ی علم دانشگاه شریف زیرنویس شده است، با اطلاعاتی اولیه در مورد این فیلسوف بزرگ آشنا می شوید.

مشاهده ی ویدیو در آپارات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

معرفی اساتید-دکتر ابراهیم آزادگان


سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، 1374-1379
 • کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای، دانشگاه امیر کبیر، 1379-1382
 • دکتری فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادین، 1384-1390
علایق پژوهشی:
 • فلسفه ی دین، فلسفه ی اخلاق، علم و دین
برخی از مقالات:
 1. Azadegan E. Review of “Business Ethics: A Kantian Perspective, by Norman E. Bowie. 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2017. “. Journal of Business Ethics [Internet]. 2018
 2. Azadegan E. Deus Absconditus in Islamic Mysticism. Transcendent Philosophy Journal. 2015;16 (27)
 3. E. Azadegan, Antitheism and Gratuitous Evil, Heythrop Journal (2017)
 4. E. Azadegan, Divine Hiddenness and Human Sin: The Noetic Effect of Sin, Journal of Reformed Theology 7 (2013), 69-90
برخی از دروس ارائه شده:
 • مقولات ویژه در فلسفه
 • فلسفه ذهن 1
 • اخلاق کسب و کار
 • نظریه تکامل و طراحی هوشمند
 • علم و دین 2
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه دین
وبسایت شخصی: http://philsci.sharif.ir/azadegan
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

راهنمای کنکور کارشناسی ارشد فلسفه ی علم

سلام

در این پست برای اطلاع شما از شرایط قبولی در کنکور کارشناسی ارشد فلسفه ی علم اطلاعات مربوط به منابع مورد مطالعه و کارنامه ی تعدادی از دانشجویان سالهای قبل رشته ی فلسفه ی علم دانشگاه شریف را به اشتراک می گذاریم.


(درصدها تقریبی است)

1- رتبه ی 9 سال 95

 • درصدها:    ریاضی: 15    فیزیک: 45    زبان: 35    فلسفه: 65    منطق: 80
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    فیزیک:     هالیدی، فیزیک نوین سلز
2- رتبه ی 1 سال 95

 • درصدها:    ریاضی: 92    فیزیک: 24    زبان: 84    فلسفه: 95    منطق: 72
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: هالیدی    زبان: زبان ارشد زیر ذره بین
 • کنکورهای آزمایشی: کتاب کنکورهای فلسفه علم و منطق نشر پردازش
3- رتبه ی 7 سال 95
 • درصدها:    ریاضی: 63    فیزیک: 24    زبان: 33    فلسفه: 45    منطق: 80
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: هالیدی    زبان: 504
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: حتما از چند هفته قبل از کنکور شروع کنید به کنکور گرفتن از خودتان
4- رتبه 1 سال 96
 • درصدها:    ریاضی: 45    فیزیک: 60    زبان: 80    فلسفه: 50    منطق: 70
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح، فلسفه مقدماتی عبودیت    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: کتاب فیزیک پایه و فیزیک نوین مدرسان شریف (مخصوص کنکور ارشد فیزیک)
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: منطق راحت است حتما جدی بخوانید-برای فیزیک و ریاضی من درسنامه ها را خواندم (سوالات آخر فصول و آخر کتاب رو حل نکردم) ولی سوالات لابلای درسنامه را قبل خواندن جواب خودم حل کردم
5- رتبه ی 8 سال 96
 • درصدها:    ریاضی: 16    فیزیک: 40    زبان: 35    فلسفه: 37    منطق: 54
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: جزوه یک کلاسی آقاسی    فیزیک: سوالات کنکورها سالهای پیش
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: کنکور سخت نیست. منطق را خوب بخوانید چون راحت می شود زد.فلسفه و ریاضی هم می شود خوب زد،برای فیزیک هم نگران نباشید سوالها طوری است که معمولا خوب نمی زنند بچه ها.
لازم به ذکر است گروه فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف در سال های اخیر بین 14 تا 16 نفر را به عنوان ورودی کارشناسی ارشد پذیرفته است.
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ

آغاز به کار وبلاگ گروه فلسفه ی علم دانشگاه شریف

سلام

به امید خدا سعی خواهیم کرد مقالات و اخبار مربوط به گروه فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف را در این وبلاگ منتشر کنیم.

ما را دنبال کنید...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر وبلاگ